KVKK Bilgilendirme

DCF VERİ MERKEZİ FUARI VE KONFERANSI fuarı organizatörü FEDERAL FUAR VE KONGRE YÖNETİMİ, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. Site üzerinden işlemiş olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında korunmaktadır. Bu Aydınlatma Metni’nin amacı KVKK uyarınca fuar organizatörü FEDERAL FUAR VE KONGRE YÖNETİMİ’nin veri işleme faaliyetleri hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; site üzerinden kayıt yaparak paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ait kişisel verilerini;
a) İletişim kurma amacıyla kişiye ulaşılması ve doğru hitap edilebilmesi,
b) İstatistiksel amaçlarla kullanılması, fuar katılımcıları veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, hizmet kalitesini artırılması, raporlama yapılması ve pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi,
c) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirilmesi,
d) Fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, katılım sürecinin takip edilmesi,
e) Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin artırılması,
f) Etkinlikle ilgili olarak yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi amaçlarıyla,
g) KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı yine bu kanunlar çerçevesinde yerine getirebilmek için işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunun "Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara" adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, site üzerinden açıkça rıza göstermeniz halinde, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize ve bağlı ortaklıklarının hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz:

Email: info@datacenterfuari.com